Leden NBA kiezen Kris Douma als voorzitter

Met een ruime meerderheid hebben de leden van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Kris Douma gekozen als voorzitter van het bestuur. Hij volgt daarmee Marco van der Vegte op, die na vier jaar aan het einde van de maximale zittingstermijn is gekomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NBA op 13 december waren er door de leden geen tegenkandidaten gesteld.

Bekijk hier de toespraak van Kris Douma tijdens de ledenvergadering van maandag 13 december.

Kris Douma (1961) is socioloog en was, na een aantal jaren voor de FNV te hebben gewerkt, van 2003 tot en met 2006 lid van de Tweede Kamer. In 2015 was hij binnen de NBA projectmanager voor het project ‘In het Publiek Belang’, waarbij hij mede leiding gaf aan de implementatie van de 53 verbetermaatregelen voor de accountancysector. Tot voor kort was Douma directeur corporate engagement bij Morningstar/Sustainalytics en lid van de programmaraad van het Rathenau Instituut.

Kris Douma: “Accountants zijn trots op hun beroep en daar is ook alle reden voor. Ik zou willen dat de samenleving ook weer trots kan zijn op haar accountants. Ik wil graag met de sector praten over de veranderbereidheid om stappen zetten die in de samenleving weer het gevoel kunnen laten ontstaan dat ‘vertrouwen in het maatschappelijk verkeer’ bij accountants in goede handen is.”

Scheidend voorzitter Marco van der Vegte feliciteerde Kris Douma van harte. “Er liggen volop uitdagingen voor de NBA. Met het verbeterproces dat is ingezet in de sector zijn grote stappen gemaakt maar is nog niet af. Daarnaast zal de komende jaren de relevantie van ons beroep hoog op de kaart blijven staan, met name als het gaat om de rol die de accountant - of dat nu leidinggevend, adviserend of controlerend is - moet spelen in de verduurzaming van onze maatschappij. Daarmee blijven we de aantrekkelijkheid van het beroep onderstrepen.”