De werkgroep kwaliteitsbewaking voor beter toezicht

De werkgroep Kwaliteitsbeleid is in april 2021 gestart en houdt zich bezig met het herijken van het kwaliteitsbeleid van de praktijkopleidingen van accountants.

Chantal van Bussel is voorzitter van deze werkgroep. Naast toezicht op de stagebureaus, wordt bekeken hoe toezicht kan worden gehouden op het aanbod van de geaccrediteerde onderwijs- en overige instellingen. Deze instellingen bieden onderdelen van de praktijkopleiding aan, zoals intervisie, het referaat en de ICAIS-opdracht. Belangrijk is dat de kwaliteit hiervan gewaarborgd blijft.