Accountants en commissarissen van woningcorporaties, bondgenoten in governance

Op 2 oktober organiseerden de NBA en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties een webinar over de samenwerking tussen accountants en commissarissen van woningcorporaties. De kwaliteit van deze samenwerking is met name belangrijk in het licht van de governance van woningcorporaties. 

Aanleiding voor het webinar was een kort onderzoek naar de praktijk aan de hand van 12 aanbevelingen die de VTW enkele jaren geleden in een handreiking had gepubliceerd.

Nadat de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek waren gepresenteerd door Johan Scheffe (NBA) en Albert Kerssies (VTW) reflecteerden accountant Lizan Goossens- Kloek en de commissarissen Andre Loogman en Margot Scheltema op de  onderzoeksresultaten (link naar rapport) . Onder leiding van dagvoorzitter Ben Spelbos gingen de ruim 100 deelnemers (zowel commissarissen als accountants) vervolgens met elkaar in discussie over diverse aspecten van de samenwerking zoals:

  • Het houden van een private session (zonder aanwezigheid bestuur) en het verzorgen van de terugkoppeling.
  • Meer aandacht in het onderlinge overleg voor fraude en frauderisico factoren.
  • De opvolging van de punten in de management letter van de accountant en de rol van de RvC hierin.
  • De diepgang van het onderlinge overleg.
  • Het belang van de bespreking van de soft controls zoals de Toon aan de Top.
  • De jaarlijkse evaluatie van de samenwerking.
  • De jaarlijkse opdrachtformulering van de RvC voor de accountant

In de reflecties en de discussie werd een groot aantal waardevolle suggesties gedaan die de deelnemers in de praktijk direct toe kunnen passen.

Ook zal de VTW minstens 1 keer per jaar in gesprek gaan met de NBA stuurgroep woningcorporaties, waarin onder meer bovenstaande aspecten worden geƫvalueerd.