Verdienmodel mkb-accountants onder de loep

Met welk business- en verdienmodel kan de mkb-accountant het nieuwe decennium vol vertrouwen tegemoetzien? Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan het NEMACC-onderzoek ‘Verdienmodellen van het mkb-accountantskantoor’. 

Uit dat onderzoek blijkt dat nagenoeg geen enkel klein mkb-kantoor (a) inzicht heeft in de kostprijs van de producten en (b) duidelijk kan maken welke bedrijfseconomische waarde er nu daadwerkelijk wordt toegevoegd in de dienstverlening aan de ondernemer. Mkb-accountants zijn dus te weinig bezig met de bedrijfseconomische en commerciële aspecten van het runnen van een accountantskantoor.

Het hanteren van het verdienmodel ‘uurtje-factuurtje’ geeft niet goed weer welke toegevoegde waarde de mkb-accountant vanuit bedrijfseconomisch perspectief levert. Door zich te verdiepen in andere verdienmodellen vergroot de mkb-accountant zijn handelingsrepertoire bij het toekomstbestendig houden van zijn kantoor.

Een deel van de kantoren vindt het daarnaast lastig om de kosten die samenhangen met ICT op een goede manier door te berekenen.

Het aantal ondernemingen met 1 tot 10 medewerkers bedraagt meer dan 98% van het totaal aantal ondernemingen. Voor Fintech-partijen, maar ook voor accountantskantoren uit de Top 30, is het hierdoor financieel aantrekkelijk om met behulp van ICT deze grote populatie van ondernemingen te bedienen. Naast dat mkb-kantoren er verstandig aan doen om bij digitaliseringsvraagstukken meer met elkaar samen te werken is het ook verstandig om de impact van de digitalisering op de eigen kostprijzen in kaart te brengen.

De onderzoekers geven aan dat mkb-accountants meer waarde kunnen toevoegen aan de ondernemer, door de focus van de dienstverlening te verleggen. Zij bieden hiervoor een model- en stappenplan aan waarmee kantooreigenaren aan de slag kunnen gaan om hun verdienmodel toekomstbestendig te maken.