25e editie Het Jaar Verslagen: banken moeten stappen zetten in transparantie

De jaarverslagen van grote Europese systeembanken geven onvoldoende inzicht in de mate van duurzaamheid van investeringen en financieringen. Dat blijkt uit de vijfentwintigste editie van Het Jaar Verslagen.

het-jaar-verslagen-voorbereiding-2-600x375.jpgBanken spelen door investering en financiering een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame economie. Uit de onderzochte jaarverslagen 2019 blijkt dat er ondanks de omvang van hun verslagen onvoldoende inzicht wordt geboden in bepaalde kerninformatie.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de mate waarin investeringen en financieringen betrekking hebben op activiteiten in ‘groene energie’, de circulaire economie, of productinnovaties om de uitstoot van broeikasgassen en stikstof te verminderen. Ook de omvang van dergelijke investeringen en financieringen is nog relatief laag.

Het onderzoek toont aan dat banken nog flinke stappen moeten zetten naar meer transparantie in hun verslaggeving. Daarbij gaat het niet alleen om formele naleving van wettelijke richtlijnen, maar vooral om het proactief invulling geven aan meer duurzame producten en diensten.

Het Jaar Verslagen

het-jaar-verslagen-voorbereiding-250.jpg

De uitkomsten van het onderzoek naar de verslaggeving over duurzaamheid bij vijftig grote Europese systeembanken zijn gepubliceerd in Het Jaar 2019 Verslagen, het jaarlijks onderzoek naar verslaggeving, dat opnieuw verschijnt als speciale editie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB). De jubileumeditie van Het Jaar Verslagen bevat acht artikelen.

Prof.dr. Ruud Vergoossen, voorzitter van de redactie, reikte het eerste exemplaar op 15 december ‘virtueel’ uit aan AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom. Vergoossen geeft als voorzitter van de redactie na deze vijfentwintigste editie het stokje over aan Arjan Brouwer, partner bij PwC en hoogleraar externe verslaggeving aan de VU.

De uitgave Het Jaar 2019 Verslagen is digitaal beschikbaar via de website van het MAB.

Bekijk de livestream