Bronnen van overleg

 • Nieuwe ontwikkelingen, opvattingen en inzichten op het terrein van de externe jaarverslaggeving, zowel met betrekking tot de Nederlandse verslaggevingsregels, IFRS en niet-financiële informatie.
 • RJ-richtlijnen en -uitingen en ontwerpen van de International Accounting Standards Board (IASB) ter bevordering van het tot stand komen van eenduidige en controleerbare verslaggevingsregels.
 • Discussierapporten aangaande jaarverslaggeving van gezaghebbende instanties, zoals bijvoorbeeld de Europese Commissie, EFRAG of Accountancy Europe.
 • Rapporten uitgebracht door gezaghebbende maatschappelijke organisaties of brancheorganisaties.
 • Vraagstukken voortkomend uit de agenda van de RJ.
 • Vraagstukken voorgelegd door de NBA-vertegenwoordiging in de Accounting Working Party van Accountancy Europe.
 • Vraagstukken voorkomend uit de NBA-helpdesk Externe Verslaggeving.
 • Vraagstukken met betrekking tot accounting in een circulaire economie voortkomend uit de NBA Groene Brigade

Samenstelling

 • De heer C.P. Bergwerff RA (voorzitter)
 • De heer M. Hartman RA
 • De heer drs. J.B. Hesselink RA
 • De heer C.J.M. Kimenai RA
 • Mevrouw drs. H.W. Knoop RA
 • De heer drs. D. Manschot RA (waarnemer in de RJ namens de NBA)
 • Mevrouw I. Oudhuis RA
 • Mevrouw drs. C.L. Suurland RA
 • Mevrouw C.J.H.M. van Bussel
 • De heer H.W. Wanningen

Contactpersoon CJ

Melissa Klaver-Drost RA

Secretaris CJ
088 4960 485