Brochure voor woningcorporaties die de oob-status krijgen en hun accountants

Vanaf 1 januari 2020 worden woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden* als 'organisatie van openbaar belang' (oob) aangemerkt. Zij krijgen te maken met aanvullende regels voor de jaarrekeningcontrole.

In deze NBA-brochure wordt in hoofdlijnen beschreven welke impact deze nieuwe regels hebben op de betreffende woningcorporaties en hun accountants.

* Het gaat hier om 'gewogen verhuureenheden', te bepalen overeenkomstig de bij de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 behorende tabel.