'Never waste a good crisis' - praktische leringen uit eerdere crises

Tijdens het Commissarissen Symposium van 30 september (IIA en LIO) werden aan de hand van twee bekende cases lessons learned gedeeld.

Kraanongeval in Alphen aan de Rijn

Bij het kraanongeval in Alphen aan de Rijn kwam het familiebedrijf Peinemann van wie de kranen waren in een turbulente situatie terecht. Er zijn 5 belangrijke lessen die hieruit voort kwamen:

  1. Let op de bedrijfscultuur
  2. Zet veiligheid op agenda RvC
  3. Zorg voor toereikende verzekeringen
  4. Stel team van (externe) experts samen!
  5. Pak je gezamenlijke verantwoordelijkheid, los van wat  juridisch is vastgelegd

Schiphol

Ed Oomes, senior cirismanager Schiphol, legt uit dat er verschillen zijn in crises. Vaak wordt elke verstoring een crisis genoemd, maar gaat het vaak om incidenten.

De 5 tips van de crisimanager:

  1. Chaos vraagt om actie, niet om meer informatie
  2. Interne en externe communicatie is zeer belangrijk!
  3. Zorg voor een helicopterview
  4. Maak scenario’s naar voren i.p.v. terugblikken
  5. Respecteer en benut elkaars expertise

Breakoutsessies

Tijdens de breakoutsessies zijn ook nog diverse tips gedeeld.

“Commissarissen horen de crisisplannen te kennen. Je hebt haal- en brengplicht. Vraag door: hoe is het tot stand gekomen, hoe leeft het binnen de organisatie?”


“Zorg als RvC dat je elkaars kwaliteiten kent en benut die. Zorg dat je de verschillende rollen ook van tijd tot tijd oefent; bijvoorbeeld hoe je omgaat met een vijandige overname.” “Bied als Raad van Commissarissen morele steun.”


“De verantwoordelijk nemen voor een crisis kan eenzaam zijn. Vraag af en toe ook eens aan een bestuurder ‘hoe gaat het nu met jou?’. Vergeet de menselijke maat niet."

Handleiding crisismanagement

Tijdens het symposium is het eerste exemplaar van de handleiding  door COT directeur Marco Zannoni uitgereikt aan de bestuursvoorzitters van de twee beroepsorganisaties voor internal auditors: Maureen Vermeij - de Vries (NBA LIO) en Jantien Heimel (lIA Nederland). Deze handleiding is in opdracht en met hulp van NBA LIO opgesteld.

2019-CommissarisssenSymposium-023-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-026-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-034-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-035-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-039-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-040-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-042-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-044-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-065-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-067-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-069-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-073-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-074-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-087-Elisabeth Beelaerts.jpg
2019-CommissarisssenSymposium-090-Elisabeth Beelaerts.jpg