Onderzoek rol accountant in mkb-advisering: 'Meer kansen voor accountants'

Accountants kunnen met hun bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis en hun inzicht in ondernemingsfinanciering een prominentere rol spelen in kredietverlening aan mkb-ondernemingen.

Deze conclusie trekken Jan Wietsma en Antoinette Rijsenbilt in het NEMACC-onderzoek 'Financiering in het mkb en de rol van de mkb-accountant.' Dat onderzoek focust op de verwachtingen van ondernemers, accountants en financiers rond kredietverlening en de rol die accountants daarin kunnen spelen.

'Accountants doen zich zichzelf te kort,' zo stelt Antoinette Rijsenbilt, onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit en lid van de NEMACC raad. 'Uit ons onderzoek blijkt dat met name het kleinere mkbmoeite heeft met aantrekken van passende financiering. Maar wat ook blijkt is dat financiers soms concluderen dat accountants meer over dit onderwerp zouden moeten en kunnen weten.'

De onderzoekers pleiten er daarom ook voor dat accountants hier hun rol en hun kansen pakken. Dat betekent wel dat accountants moeten werken aan het opbouwen en onderhouden van hun kennis rond financiering. 'Dat is ook precies wat zowel mkb-ondernemers als financieringspartijen in ons onderzoek uitspreken over accountants,' voegt Jan Wietsma hieraan toe.

Het onderzoek concludeert dat het financieringslandschap verandert. Banken trekken zich deels terug. Terwijl het microbedrijf, waar volgens de onderzoekers de helft van de toekomstige financieringsbehoefte vandaan komt, het in essentie lastiger heeft om passende financiering te vinden.

Fintech

Fintech-oplossingen brengen met name oplossingen voor kleinere kredieten. Omdat – zo constateren de onderzoekers – de banken deze trajecten grotendeels automatiseren ontstaan hier kansen voor accountants. Maar ook dan geldt opnieuw dat aanvragen wel weer goed en deskundig door de accountant moeten worden begeleid. Hier gaat aan vooraf dat de accountant de business van de ondernemer, zijn branche en zijn ambitie goed moeten analyseren en begrijpen. Ook hier kunnen accountants nog meters maken.

Opzet onderzoek

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op enerzijds uitgebreide literatuurstudies op basis van bronnen zoals het CBS, DNB en Panteia, uitgebreide enquêtes onder zowel accountants, ondernemers als financieringspartijen en ronde tafelsessies waarin vertegenwoordigers van deze drie groepen in gesprek gingen over dit onderwerp.

Symposium

Op 29 april 2019 organiseert de NEMACC een symposium over dit onderzoek.