Reputatieonderzoek: beeld van de accountant kan beter

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat de mate van vertrouwen in het accountantsberoep redelijk is, maar voor verbetering vatbaar. Daarom gaat in september de campagne “Nederland rekent op zijn accountants” van start.

Het grootste deel van het Nederlands publiek en het bedrijfsleven heeft een neutraal beeld van de accountant en ziet in de accountant vooral een betrouwbare maar wel dure, cijfermatige adviseur. De maatschappelijke rol en toegevoegde waarde van de accountant als gesprekspartner zijn grotendeels onzichtbaar. Bovendien is de indruk dat de sector niet erg innovatief is.

Accountants zelf gaven in dit onderzoek aan dat er meer aandacht zou moeten zijn voor adviseren als belangrijke taak van de accountant.

In september start NBA als onderdeel van de Vernieuwingsagenda een campagne om te bouwen aan een sterk merk.

Lees meer over de uitkomsten van dit onderzoek op accountant.nl.

Download het onderzoeksrapport