Protocol geheimhouding en beveiliging ELO

Het protocol geheimhouding is geactualiseerd. Het bevat nu ook gedragsregels die zien op de naleving van de AVG, bijvoorbeeld voor het omgaan met datalekken. Er staat onder meer in wat je moet doen wanneer je per ongeluk een document, waarin persoonlijke gegevens van iemand anders staan, stuurt naar een persoon of instantie waarvoor dit niet bestemd is en er staat in wat je moet doen als je ziet dat er iets mis is met de beveiliging van de ELO.

Het protocol is er voor alle bij de praktijkopleiding betrokkenen, dus ook voor beoordelaars, praktijkbegeleiders, examinatoren, referaatbegeleiders, intervisiecoaches, medewerkers en andere betrokkenen bij NBA, stagebureaus en onderwijs- en overige instellingen die onderdelen van de praktijkopleiding verzorgen. Zij moeten allen handelen conform het protocol.

De NBA is verantwoordelijk voor een goede beveiliging van de ELO. Wij gaan daarom over enige tijd de manier van inloggen aanpassen. Je kunt dan niet meer alleen met je wachtwoord inloggen, maar je hebt ook een andere verificatiecode nodig, die automatisch zal worden gegenereerd.