Stuurgroep Publiek Belang publiceert good practices voor kwaliteitsgerichte cultuur

Een cultuur van kwaliteit, hoe pak je dat aan?

Accountantsorganisaties, groot of klein, kunnen op het gebied van kwaliteitsverbetering veel van elkaar leren. In dat kader publiceert de Stuurgroep Publiek Belang zes good practices van verschillende kantoren die zullen bijdragen aan een cultuur die gericht is op kwaliteit. Hiermee delen accountantskantoren hun ervaringen op het gebied van kwaliteitsverbetering, zodat andere kantoren deze kunnen gebruiken voor hun eigen verbeterprogramma.

De publicatie gaat in op de volgende vragen:

  1. Een goede oorzakenanalyse - Hoe pak je dat aan?
  2. Missie, visie en strategie laten leven - Hoe doe je dat?
  3. Een kwaliteitsgerichte cultuur - Hoe creƫer je die?
  4. De kwaliteits- en veranderagenda bewaken - Hoe doe je dat?
  5. De toon aan de top - Hoe draag je die uit?
  6. Beoordelen en belonen in lijn met kwaliteit - Hoe doe je dat?

Aan de hand van gesprekken met professionals uit de praktijk zijn deze good practices in deze publicatie als handvatten uitgewerkt. De voorbeelden betreffen zowel structuur als cultuur: systemen enerzijds, gedrag, normen en waarden anderzijds. De good practices zijn voorbeelden van grote kantoren, maar ook zeer bruikbaar voor kleinere kantoren, en toepasbaar voor bestuurders, partners en werknemers.

Als vervolg op deze publicatie zal de NBA na de zomer masterclasses voor beleidsbepalers van grote en kleine kantoren organiseren voor het bespreken en verdiepen van good practices binnen de sector.

Download de good practices

Onderdeel van de veranderagenda Audit

De publicatie van de good practices maakt onderdeel uit van het project Veranderagenda Audit. Met de Veranderagenda werkt de beroepsgroep aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. 

Naast de brochure zijn de uitgewerkte good practices ook apart te downloaden.