NBA-leden stemmen in met uitvoeren Vernieuwingsagenda

Behalve over een nieuwe voorzitter stemden de leden van de NBA tijdens de algemene ledenvergadering ook over de uitvoering van de Vernieuwingsagenda. Ruim 84 procent van de aanwezige leden (inclusief volmachten) stemde voor uitvoering van de agenda waarmee de accountantssector de komende periode werkt aan onder andere kwaliteitsverbetering, innovatie en maatschappelijke relevantie. 

Pitch

Enkele belangrijke thema’s uit de Vernieuwingsagenda werden door verschillende leden gepresenteerd in een korte pitch. NBA-bestuurder Jan Wietsma nam het thema innovatie voor zijn rekening en noemde als voorbeeld de grootschalige implementatie van RGS  (Referentie GrootboekSchema). “RGS bestaat wel. Maar dit najaar werken we met het CBS aan een gratis software-tool waarmee ook bestaande rekeningschema’s geautomatiseerd van referentiecodes voorzien kunnen worden.”
Fouk Tsang van Alfa Accountants sprak de zaal toe vanaf een videoscherm. Hij brak een lans voor de Groene Brigade, zoals het project over verslaglegging van nieuwe, groene businessmodellen is genoemd. Tsang: “Dit is geen praatclub, maar een snelle interventiemacht om ons weer terug te brengen in de kern van de samenleving.”

Discussie

De behandeling van de Vernieuwingsagenda leverde een aantal vragen en enige discussie op. John Weerdenburg verwees met een citaat van Novak-voorman Marco Moling naar de mkb-praktijk, die "goud in handen heeft". Maar dat hebben we "in een dikke kluis gestopt en het is tijd om het er uit te halen", aldus Van Weerdenburg. Het is voor hem de reden om nu mee te gaan werken aan de Veranderagenda MKB met concrete plannen voor de mkb-praktijk. Ook de regelgeving daarvoor moet "simpel en uitvoerbaar" zijn. Antoinette Dijkhuizen stelde dat de vernieuwing vooral in de samenstelpraktijk te vinden is en pleitte voor het omarmen van dwarsdenkers en disruptie. Volgens Dijkhuizen is de samenstelling van de verschillende projectgroepen cruciaal om de Vernieuwingsagenda succesvol uit te voeren. Ze vreest anders voor het effect van jonge wijn in oude zakken. “Dan scheurt de zak. Dat is een natuurwet”, aldus Dijkhuizen.

Blauwdruk

De voorgestelde opsplitsing van de ledengroep openbaar accountants in twee ledengroepen (voor het mkb en de oob-markt) lag bij een aantal aanwezigen gevoelig. SRA-voorzitter Paul Dinkgreve hoopte dat niet alles al in beton gegoten was, maar pleitte tegelijk wel voor het aannemen van de Vernieuwingsagenda. Jongstra gaf aan dat de Vernieuwingsagenda vooral een 'blauwdruk' is voor de toekomst. Vervolgens stemde ruim 84 procent van de vergadering in met de plannen.