Visietraject: NBA-afdelingen zien de verschillen alsmaar groeien

Eén beroepsgroep, of liever zelfstandige ledengroepen? Bij de visiebijeenkomsten van de afdelingen Noord-Holland, Oost en Centrum ging het vooral om de groeiende verschillen tussen de diverse 'bloedgroepen' binnen de NBA en daarmee over de toekomst van de  beroepsorganisatie zelf. 

Bijeenkomst Centrum op 18 meiDe afdeling Centrum kwam bijeen op 18 mei in leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Ruim 91 procent van de ongeveer tachtig aanwezigen vindt dat de verschillen tussen de typen accountancy steeds groter worden. Zeker 49 procent denkt dat een gemeenschappelijke basis wel van belang blijft; bijna 42 procent meent dat deze basis juist verdwijnt. Ongeveer 50 procent is voorstander van een koepelorganisatie met zelfstandige ledengroepen.

Voldoende ICT-kennis

Ook tijdens de bijeenkomst van afdeling Noord-Holland, op 8 mei in Akersloot, was de toekomst van de NBA een belangrijk onderwerp en werd min of meer dezelfde conclusie getrokken. Daarnaast werd er veel getwijfeld bij de vraag of accountants wel over voldoende ICT-kennis te beschikken om aan de wensen van de toekomst te voldoen.

Emotionele vaardigheden

In Deventer, waar de afdeling Oost bijeenkwam op 11 mei, concludeerden de aanwezige leden dat traditionele taken verdwijnen, maar hiervoor andere taken met andere vaardigheden voor in de plaats komen. "Veel accountants worden technisch opgeleid, maar dat deel kalft af. De emotionele vaardigheden worden belangrijker."

Ook vroegen leden zich af waarom andere stakeholders, zoals klanten, niet om hun mening wordt gevraagd. "Misschien komen we zo op ideeën waar we zelf niet op komen."

Volledige verslagen van de (in dit artikel besproken) afdelingsbijeenkomsten op Accountant.nl