Visiediscussie Zuid-Holland: helft denkt dat vak ingrijpend verandert

Bijna de helft van de accountants (ruim 45 procent) die aanwezig was bij de afdelingsbijeenkomst Zuid-Holland, denkt dat zijn werk in de komende tien jaar ingrijpend verandert. Nog eens acht procent denkt zelfs dat zijn werk dusdanig transformeert, dat het over tien jaar nauwelijks meer van belang is. 

Resultaat poll visiebijeenkomst

De afdelingsbijeenkomst Zuid-Holland, die werd gehouden op 25 april, was de eerste regionale bijeenkomst over de toekomstvisie op het accountantsberoep. De 150 aanwezigen gaven antwoord op verschillende stellingen via een app. 

'Mark Zuckerberg of Bill Gates'

Bijna de helft was het eens met de volgende stelling: "De toekomstige accountant moet een soort duizendpoot zijn: intelligent, empathisch, ervaren, vaktechnisch en digitaal onderlegd, visionair en creatief".  Frisdenker Jan Wietsma verzuchtte bij de kerngroepbijeenkomst nog dat al deze eigenschappen alleen in Superman, maar zeker niet in één accountant aanwezig zullen zijn. In Ridderkerk vond hij een medestander: "Als je deze kwaliteiten allemaal hebt, dan word je zeker geen accountant. Dan word je Mark Zuckerberg of Bill Gates." Een kwart denkt dat de belangrijkste competenties de drie kerndeskundigheden AO/IC, audit en verslaggeving blijven. De overige 25 procent denkt dat de compententies van de toekomst vooral ICT- en soft skills zijn.

Resultaten poll visiebijeenkomst