NBA van start met debat over visie op beroep

Vanaf 23 maart vervolgt de NBA het visieproces met een reeks debatten. Gestart wordt met discussies met de commissies en ledengroepen van de beroepsorganisatie. De commissie GRC (governance, risk en compliance) is de eerste in de rij.

De leden van de diverse commissies en ledengroepen inventariseren samen met enkele leden van het NBA-bestuur de kansen voor en ontwikkelingen binnen het accountantsberoep. Belangrijke vragen zijn: hoe herstellen wij vertrouwen, creëren wij maatschappelijke waarde  en versterken wij elkaar als beroepsgroep.

Vanaf eind april volgt een serie bijeenkomsten in de regio, waarbij deels wordt aangehaakt bij afdelingsvergaderingen. Daarnaast krijgen beroepsgenoten via aparte sessies, live of online, de kans om deel te nemen en hun mening te geven.

De NBA bericht over de voortgang via de website en zorgt na afloop van de verschillende sessies voor verslaglegging op die website.

Inspiratiedocument

De reeks debatten en discussies is onderdeel van de eerste fase van het visietraject, waar de NBA in drie fasen tot medio 2018 aan werkt. In het najaar van 2016 heeft de ‘Arenagroep’, een groep van circa twintig 'koplopers en frisdenkers' van binnen en buiten het accountantsberoep, een inspiratiedocument opgesteld met streefbeelden voor de toekomst. Dit vormde het startschot voor de visiediscussie over het accountantsberoep.

Eigen agenda

“Einddoel is  een aantrekkelijk en aansprekend nieuw perspectief schetsen voor ons beroep”, aldus NBA-voorzitter Pieter Jongstra. “Als wij gezamenlijk een heldere toekomstvisie bepalen, opereren wij vanuit  een eigen agenda. Dat werkt krachtiger en is inspirerend voor huidige en voor toekomstige accountants.”

Toevoegen van betrouwbaarheid aan informatie is de spil van het accountantsberoep, aldus Jongstra. “We willen weten wat nodig is om dat ook in de toekomst optimaal te blijven doen. Zo tonen wij onze relevantie aan.”

Naast het inspiratiedocument zijn ook alle nieuwsberichten en opinies over dit onderwerp te vinden via de themapagina ‘visie accountancy’ op Accountant.nl.