Tweede fase visieproces ‘Een beroep met toekomst’ gestart

Nu de eerste verbredende fase van het visieproces ‘Een beroep met toekomst’ is afgerond, is fase twee begonnen. Deze tweede fase staat in het teken van de verdieping van de toekomstvisie. Het streven is om een eerste visiedocument op hoofdlijnen in oktober op te leveren en NBA-leden de gelegenheid te geven daarover met elkaar en de beroeporganisatie in de debat te gaan.

Beroep met toekomst fase 2 parachute (2400x1580)

Vier hoofdthema’s

De eerste fase leverde een aantal duidelijke rode draden op. Daaruit heeft het bestuur de volgende vier hoofdthema’s gedestilleerd voor verdere verdieping in fase twee:

1. Beroep: maatschappelijke relevantie en positionering

Wat is de rol van de accountant in het maatschappelijke bestel, wat verwacht het maatschappelijke verkeer van hem? Hoe kan het beroep op een meer zichtbare, positieve en constructieve wijze een bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk debat?

2. Het bestel: opdrachtgeverschap, verdien- en partnermodel

Wat wordt de nieuwe wereld van de accountant? Hoe richten we het bestel in, kijkend naar bijvoorbeeld het verdien- en partnermodel? Dit onderwerp valt samen met de veranderagenda van de Stuurgroep Publiek Belang. Zij zullen over dit onderwerp in het najaar een green paper publiceren.

3. Accountant 3.0 – meerwaarde, innovatie en diverse rollen

Met welke diensten kan de accountant in de toekomst relevant en onderscheidend blijven? Wat is het effect van de technologie? Welke competenties en opleidingen zijn nodig? Dit onderwerp zal naar verwachting vanuit ledenperspectief behandeld worden: Audit-oob, niet-oob en samenstelpraktijk, internal audit en overheidsaccountants en accountants in business.

4. Beroepsorganisatie 3.0

En tot slot, dit allemaal in ogenschouw nemend: welke kenmerken dient de toekomstige beroepsorganisatie te hebben om de nieuwe visie concreet vorm te geven? Kerntaken,  differentiatie, inrichting, besturing, en de rol van het bureau zullen hierbij aan de orde komen.

Proces

In fase twee wordt om te beginnen een visie op de thema’s ‘beroep’ en ‘beroepsorganisatie’ uitgewerkt door twee themagroepen onder voorzitterschap van respectievelijk Jos van Huut en Maurice Buijs. Deze zal - nadat ze is voorgelegd aan een breder stakeholdersforum - klaar zijn in oktober. Vervolgens wordt deze visie in het publieke debat gebracht, waarna het visiedocument verder wordt uitgewerkt en aangescherpt. De resultaten daarvan worden bediscussieerd op de algemene ledenvergadering (ALV) in december 2017.

In totaal bestaat het visieproces ‘Een beroep met toekomst’ uit drie fases. Fase een is gestart najaar 2016 met de presentatie van het inspiratie-document van de Arenagroep. Nu start fase twee, deze staat in het teken van verdieping en concretisering. Fase drie start vanaf januari 2018 en loopt door tot de ALV in juni 2018.