Eerste fase visieproces accountancy ‘Een Beroep met Toekomst’ afgerond

De NBA publiceerde vandaag een verslag over ‘Een Beroep met Toekomst’. Daarmee is de eerste verbredende fase van het visieproces afgerond.  In het verslag staat beschreven wat de ruim 30 bijeenkomsten en dialoogsessies met leden van de NBA over de toekomst van het accountancyberoep heeft opgeleverd. Wat blijft belangrijk? Wat bindt? En: wat verwachten leden van hun beroepsorganisatie?

Maatschappelijke relevantie

Duidelijk is dat de maatschappelijke relevantie van het beroep volgens de leden onverminderd groot blijft. Ook in een gedigitaliseerde samenleving blijft het bieden van zekerheid van belang. Ook zal de maatschappij een beroep blijven doen op betrouwbare accountants. Accountant zijn, staat dan ook voor een normenkader waarin ethiek en het bieden van kwaliteit voorop staat. Dat bindt, evenals de opleidingen tot accountant die allen hebben gevolgd en het  verplicht op peil houden van kennis.

Impact digitalisering

Daarnaast is iedereen het erover eens dat de impact van digitalisering op het beroep groot wordt. Accountants moeten dus hun IT-kennis op orde hebben om risico’s in de bedrijfsvoering te kunnen inschatten en kwaliteit in controles te bieden. Leden zien dat de verbreding van de zekerheidsverschaffing doorzet. Klanten willen nog steeds zekerheid over hun financiën terwijl onderwerpen als  duurzaamheid, ICT of soft controls steeds belangrijker worden. Verder zullen de verschillen in functies en rollen van de accountant verder toenemen. De accountant kan als individueel professional steeds minder zelf doen. Er is meer noodzaak tot onderlinge kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking met andere vakgebieden .

Toekomst beroepsorganisatie

De toekomstige beroepsorganisatie moet volgens de leden stelling nemen, de belangen behartigen en de dialoog aangaan. Daarnaast zou er bij de beroepsorganisatie aandacht en ruimte moeten zijn voor de toenemende verschillen in functie en rollen. Hierbij moet wel de gemeenschappelijke basis in stand gehouden worden, aldus de leden. De beroepsorganisatie zal meer flexibiliteit en aanpassend vermogen moeten laten zien. 

Verbreding; verdieping en verankering

In totaal bestaat het visieproces ‘Een Beroep met Toekomst’ uit 3 fases. Fase 1 is gestart najaar 2016 met de presentatie van het inspiratie-document van de Arenagroep en vervolgens ruim 30 verbredende visiediscussies met leden. Binnenkort zal fase 2 starten, deze staat in het teken van verdieping. In themagroepen worden betrokkenen en experts gevraagd om mee te denken en te adviseren. Fase 3 start vanaf januari 2018. Hierbij gaat het om verankering in een nieuw meerjarenplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV van juni 2018.