Stuurgroep Publiek Belang publiceert consultatiedocument Structuurmodellen Accountancy

De NBA-Stuurgroep Publiek Belang heeft op 22 december 2017 het Green Paper Structuurmodellen Accountancy gepubliceerd. 

Het consultatiedocument is onderdeel van de NBA-veranderagenda en beschrijft en evalueert de structuurmodellen binnen de Nederlandse accountancysector en hun effect op de kwaliteit van de accountantscontrole. Het green paper is bedoeld als startpunt voor een brede discussie over de manier waarop de sector is georganiseerd. De Stuurgroep nodigt daarom alle stakeholders en belangstellenden uit om tot 31 maart 2018 te reageren op het consultatiedocument. In het voorjaar zal, mede op basis van deze reacties, een white paper gepubliceerd worden.

In het green paper worden de volgende drie gangbare structuurmodellen gedefinieerd, beschreven en geƫvalueerd:

  • Businessmodel: de multidisciplinaire organisatie;
  • Partnermodel: partners vervullen gelijktijdig de rollen van beroepsbeoefenaar, eigenaar en ondernemer;
  • Verdienmodel: de accountantsorganisatie wordt betaald door de gecontroleerde organisatie.

Daarnaast worden van elk structuurmodel de sterktes en risico's beschreven, alsmede de reeds bestaande waarborgen om deze risico's te mitigeren. Ook worden mogelijke alternatieve structuurmodellen beschreven, met hun eigen sterktes en risico's.

Pieter Jongstra, voorzitter van de NBA en de Stuurgroep Publiek Belang: "De afgelopen jaren zijn de structuurmodellen regelmatig onderwerp van het publieke debat over onze sector. Met dit green paper publiceren we een heldere analyse en een open discussiestuk waarmee wij uitnodigen tot een discussie over de manier waarop ons beroep is ingericht. Een dergelijke analyse is nog niet eerder gemaakt. Dat maakt het uniek. Het green paper onderzoekt onder welke voorwaarden de accountant naar zijn beste kunnen de essentie van zijn beroep kan uitoefenen. Daarbij is gebruikgemaakt van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek, intensieve stakeholdergesprekken en ervaringen uit de praktijk."

De afgelopen jaren heeft de sector al veel maatregelen genomen om de kwaliteit van controles te verhogen en het vertrouwen te herstellen. In het kader van onze publieke rol acht de NBA Stuurgroep het van groot belang om voortdurend open te blijven staan voor wat er beter kan in het accountantsberoep. Jongstra: "Wij hopen dat dit green paper hieraan zal bijdragen en dat we in het later te verschijnen white paper tot heldere, breed gedragen conclusies over de structuurmodellen komen. Het gaat om complexe vraagstukken waarnaar wellicht nog nader onderzoek noodzakelijk is."

Stakeholders en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om te reageren op het green paper. Ten behoeve hiervan zijn aan het einde van ieder hoofdstuk enkele vragen opgenomen.

U kunt uw consultatiereactie tot 31 maart 2018 sturen aan consultatie@nba.nl. In maart zal een ronde tafelbijeenkomst over het green paper worden georganiseerd, waar ideeƫn over de structuurmodellen kunnen worden uitgewisseld. Op basis van de consultatiereacties en de uitkomsten van het rondetafelgesprek zal de Stuurgroep Publiek Belang in het voorjaar een white paper publiceren met conclusies over de structuurmodellen in de sector.

Voor meer informatie

Lukas Burgering (375x375)
Lukas Burgering Woordvoerder NBA 020 30 10 255