Visietraject NBA: themagroepen liggen op schema

De NBA heeft in de zomer twee nieuwe themagroepen gevormd, die zich buigen over de toekomst van respectievelijk het beroep en de beroeporganisatie. Het NBA-bestuur wil hun rapportage bespreken in september. 

De twee themagroepen staan onder voorzitterschap van Jos van Huut (‘beroep’) en Maurice Buijs (‘beroepsorganisatie’). Volgens de NBA liggen de werkzaamheden van beide themagroepen op schema.

Streven is om in de septembervergadering van het NBA-bestuur met een rapportage te komen. Die rapportage dient tevens als input voor een aparte strategiebijeenkomst van het bestuur, die medio september wordt gehouden. Ook wordt de rapportage gebruikt bij een stakeholdersbijeenkomst eind september, waarbij een groot aantal betrokkenen bij het accountantsberoep om input wordt gevraagd.

Aangepast visiedocument

Op basis van die input moet een aangepast visiedocument beschikbaar zijn in oktober. Dit document wordt vervolgens in het publieke debat gebracht, waarna het verder wordt uitgewerkt en aangescherpt. De resultaten worden bediscussieerd op de algemene ledenvergadering (ALV) in december 2017, aldus de NBA.

Het visieproces 'Een beroep met toekomst' bestaat in totaal uit drie fases. Fase één startte eind 2016 met de presentatie van een inspiratiedocument, opgesteld door de zgn. Arenagroep. De huidige fase twee staat in het teken van verdieping en concretisering. Fase drie start vanaf januari 2018 en loopt door tot de ALV in juni 2018.