Kerngroep spreekt over toekomst accountancy: 'Wij overschatten onszelf'

Vertrouwen zal in de toekomst moeizamer worden verdiend, de menselijke maat moet terugkomen, er moet één opleiding komen tot basisaccountant met daarna diverse specialisatiemogelijkheden, de taken van de NBA moeten worden gehalveerd en accountants overschatten zichzelf.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de kerngroep, die woensdag 19 april bijeen kwam in Zeist om te discussiëren over de toekomst van het vak. De kerngroep bestaat uit NBA-leden die actief zijn in de besturen van afdelingen/kringen, (advies)commissies, raden en ledengroepen.

Aantrekkelijk toekomstperspectief

De NBA organiseert de komende maanden overal in het land debatten over de toekomst van het beroep, in het kader van het zogenoemde visieproces ‘Een Beroep met Toekomst’. Hiermee wil de NBA een aantrekkelijk toekomstperspectief ontwikkelen voor het accountantsberoep.