'Behoefte aan assurance zal toenemen, maar ook veranderen'

Het is niet zo dat accountants zelf de toekomst van hun beroep kunnen beïnvloeden; het gaat vooral om de vraag hoe risicodragende vermogensverschaffers hun behoefte aan assurance ingevuld willen zien worden.

Dat concludeert de Governance Risk en Compliance (GRC) Commissie. De commissie kwam op 30 maart bijeen omwille van het visieproces 'Een Beroep met Toekomst', waar werd gediscussieerd over de toekomst van het accountantsberoep.

"Terwijl de behoefte aan assurance toeneemt, is de vraag of, en zo ja in hoeverre, men zich hiervoor tot accountants blijft wenden naast andere deskundigen, zoals bij voor-beeld op het terrein van cybersecurity en MVO gerelateerde rapportage," aldus de leden.

Meer bevindingen en aanbevelingen in het GRC Commissie-verslag van 30 maart (pdf)