Eerste niet-oob-accountantsorganisaties nemen deel aan NBA Monitor

Sinds vandaag nemen 63 niet-oob-accountantsorganisaties deel aan de NBA Monitor.

Deze organisaties zijn zichtbaar in het niet-oob-overzicht op de NBA Monitor 'Publiek Belang'. De kantoren hebben aangegeven de maatregelen uit het rapport In het Publiek Belang: het kan echt beter! te gaan implementeren.

Verbeterde controlepraktijk

De maatregelen moeten leiden tot een verbeterde controlepraktijk voor niet-oob-accountantsorganisaties. De maatregelen komen voort uit het rapport 'In het Publiek Belang'. Deze zijn toepasbaar gemaakt voor dit segment door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van niet-oob-accountantsorganisaties, NBA, SRA, NOVAK en Full Finance.

Informatiebijeenkomsten

De afgelopen maanden zijn er verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kregen niet-oob-accountantsorganisaties meer informatie de NBA Monitor 'Publiek Belang'. Kantoren die nog niet in de gelegenheid waren een van deze bijeenkomsten bij te wonen nodigen, kunnen zich nog aanmelden voor de bijeenkomst op16 maart a.s..

Met de NBA Monitor 'Publiek Belang' stimuleren we de implementatie van de maatregelen uit het rapport ‘In het Publiek Belang: het kan echt beter!'.