NBA Monitor nu ook voor niet-oob-kantoren

Vanaf januari is de NBA Monitor 'Publiek Belang' uitgebreid met de maatregelen voor de circa 370 niet-oob-kantoren. Dit zijn de kleinere en middelgrote accountantskantoren met een AFM-vergunning.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van kantoren, serviceorganisaties en NBA heeft de maatregelen uit het verbeterplan opnieuw geformuleerd en schaalbaar gemaakt voor het niet-oob-segment. Deze maatregelen zijn in oktober 2015 gepubliceerd en tijdens een aantal regionale bijeenkomsten verder toegelicht.

Opzet monitor

Net als bij de oob-kantoren zijn de diverse maatregelen in de NBA Monitor opgedeeld in stappen en gekoppeld aan deadlines. De deadline voor de eerste af te ronden stappen is 30 juni 2016. Om de voortgang van de invoering ook voor deze groep kantoren zichtbaar te maken is de NBA Monitor 'Publiek Belang' aangepast. U kunt de stappen zien door op het balkje bij een maatregel te klikken.

In het totaaloverzicht niet-oob staat welke kantoren deelnemen aan de monitor. Kantoren die hebben aangegeven dat ze meedoen worden in dat geval zwart afgedrukt.

Anders dan bij de negen oob-kantoren wordt de informatie over de niet-oob-kantoren in eerste instantie op geaggregeerd niveau gepresenteerd en niet per individueel kantoor.

Huidige stand monitor voor niet-oob

Deze week zijn inloggegevens verstrekt aan de eerste 75 kantoren. De inloggegevens aan de andere kantoren worden verstrekt zodra kantoren hebben aangegeven wie bij hen de monitor bijhoudt. Deze week is hiervoor opnieuw een reminder verstuurd aan de kantoren. Ook organiseren NBA, Novak en SRA nog twee regiobijeenkomsten voor niet-oob-kantoren die niet in de gelegenheid waren een van de vijf regiobijeenkomsten in het najaar bij te wonen. De laatste bijeenkomst is 16 maart aanstaande.

Voor vragen kunt u contact opnemen met toekomstaccountant@nba.nl.

Met deze uitbreiding van de NBA Monitor stimuleert de NBA de implementatie van maatregelen uit het rapport ‘In het Publiek Belang’.