Disclaimer

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) neemt alle mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het plaatsen van teksten op haar website. Gebruik van informatie, regelingen of modellen geschiedt echter op eigen risico.

De NBA kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van - of in verband met - het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, ook niet indien mocht blijken dat de informatie op de site van de NBA onjuist of onvolledig is. Niet iedere tekst op de site geeft een opinie van de NBA weer. Bijdragen van derden worden door de NBA niet beoordeeld op juistheid.