Een praktische benadering van geïntegreerde bedrijfsvoering

Deze publicatie beschrijft het proces op weg naar Integrated Thinking en de stappen die gezet moeten worden op strategisch en beleidsniveau om te komen tot meervoudige waardecreatie. In nog geen 50 pagina’s zetten Marleen Janssen Groesbeek (Avans) en Lars Volleberg (KPMG) uiteen hoe dat proces vorm kan krijgen. Met het Geïntegreerde Bedrijfsvoering Model hebben organisaties een instrument dat ze kan helpen met werkelijke meervoudige waardecreatie.

Lars-Volleberg-111899939667.jpgHet boek ‘Geïntegreerde Bedrijfsvoering’ is een publicatie van Avans Hogeschool in samenwerking met NBA en ABN Amro. Geïntegreerde verslaggeving gaat om meer dan het laten zien wat er gepresteerd is op ecologisch, sociaal en economisch niveau, maar dient een impuls te zijn om de goede activiteiten te ontplooien en die activiteiten goed te doen. Ofwel op verschillende niveaus waarde te creëren.

Namens beide auteurs licht Marleen Janssen Groesboek het doel van hun boek nader toe:

MarleenJanssenGroesbeek.jpeg‘Het vakgebied van corporate reporting is flink in beweging. Met de komst van wetgeving wereldwijd over hoe bedrijven en andere organisaties verantwoording moeten afleggen over hun reden van bestaan (purpose), strategie en activiteiten, zijn vele partijen actief op deze groeiende markt van duurzaamheids- en geïntegreerde verslaggeving. Sinds de lancering van het zogenoemde Integrated Reporting <IR> Framework in 2013 zijn er vele publicaties verschenen over integrated reporting of in het Nederlands: geïntegreerd rapporteren. Publicaties met uitleg, toepassing, analyses en advies voor het implementeren van het raamwerk zijn ruim voorhanden. De laatste versie van het <IR> Framework en een uitleg is te vinden op de website van de IIRC.

Voor wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van geïntegreerde verslaggeving en de inbedding ervan in het denken over bredere welvaart en een aanpassing van het bruto binnenlands product, verwijzen wij van harte naar het werk van Jane Gleeson-White, in het bijzonder haar boek ‘Six Capitals: capitalism, climate change and the accounting revolution that can save the planet’.

Maar voordat een organisatie een geïntegreerd jaarverslag kan maken dat zich richt op de belangrijkste materialiteiten, dat betrouwbaar en leesbaar is, moet er veel gebeuren en niet alleen bij de productie van het jaarverslag. Het is niet voor niets dat er zoveel gehamerd wordt op integrated thinking: een onderneming moet ook stappen ondernemen om de strategie, het beleid en de prestaties op een duurzame manier te integreren. In de hele organisatie moet de nadruk komen te liggen op meervoudige waardecreatie. Niet alleen op de lange, maar ook op de korte en de middellange termijn.

Uit het onderzoek dat het lectoraat Sustainable Finance and Accounting doet met studenten naar waardecreatie, hebben we regelmatig gezien dat organisaties hun waardecreatie tegelijkertijd overschatten en onderschatten. Bestuurders en directies vinden het moeilijk het geheel te overzien, waardoor het lastig wordt de invloeden op waardecreatie van binnen en buiten de organisatie te beoordelen en daarop te sturen. Dat leidt in de externe rapportage vaak tot greenwashing: de duurzame activiteiten mooier voorstellen dan ze zijn. Maar door de toegenomen wetgeving voor duurzaam ondernemen zien we ook steeds vaker brownwashing: dat is het fenomeen dat organisaties duurzamer zijn dan ze (denken) dat ze zijn. Beide zijn jammer omdat ze een vertekend beeld geven van de staat van de meervoudige waardecreatie die kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Met het Geïntegreerde Bedrijfsvoering Model hebben organisaties een instrument dat ze kan helpen met werkelijke meervoudige waardecreatie, en kan het risico van greenwashing worden verkleind.’

Een beperkt aantal hard copies van dit boek is gratis beschikbaar. Wie daar interesse in heeft, verwijzen we naar de community Planet Finance op het NBA Communityplatform voor meer informatie.