Wie wij zijn

aib-presentatie-publiek-1600x500.jpg

Beroep: wie en wat zijn accountants in business

De accountants in business zijn hoogopgeleide financiële professionals, die over de hoogst mogelijke financiële kwalificaties beschikken: de RA/AA titel (die wordt ervaren als een keurmerk), aangevuld met relevante ervaring in de accountancy én het hogere segment van financiële functies. Daarnaast onderschrijven én handelen onze leden conform de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Met deze beginselen als basis, dragen de leden zorg voor betrouwbare financiële informatie. Hieronder vallen niet alleen financiële rapportages maar ook andere informatiestromen, die financiële impact hebben op organisaties. Deze basisvoorwaarden zijn nodig om vervolgens sturing te geven aan de business. De (middel)lange termijn wordt hierbij niet uit oog verloren.
Door hun kennis en expertise zijn onze leden in staat om duurzame waarde te creëren voor de organisatie. Maar ook voor de maatschappij als geheel. 'Om dit te borgen, stimuleert en onderstreept het ledengroepbestuur dat aan houders van de RA/AA-titel, met de VGBA als basis, hogere eisen mogen worden gesteld dan aan financials zonder deze titel. Dit vooral als het gaat over risicomanagement en risicocultuur, die evolueert in tijd en context: "Als het klopt maar niet deugt, dan zullen we het zeggen."

 

Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen

Bestuur Ledengroep

 
Jasper van Hoeven RA - Voorzitter

Jasper van Hoeven RA (1966) is als deskundige in (potentiële) geschilsituaties werkzaam voor Farijs Management & Advies. Zijn bestuurstermijn loopt tot november 2020. Sinds juni 2017 is Jasper vertegenwoordiger van het ledengroep bestuur accountants in business in het algemeen bestuur van de NBA. Sinds november 2018 is Jasper voorzitter van de ledengroep.

 

 
Hannie Bovens RA RC - Plaatsvervangend voorzitter

Hannie Bovens (1966) is manager accounting services bij APG Groep N.V. Haar bestuurstermijn loopt tot november 2021. Sinds november 2018 is Hannie plaatsvervangend voorzitter van de ledengroep.

  
Drs. Coen Reinders RA

Drs. Coen Reinders RA (1964) is CFO bij Tri Finance. Zijn bestuurstermijn loopt tot november 2019.

 
 

 

 
Drs. Olivier van Thuijl RA

Drs. Olivier van Thuijl RA (1975) is Finance director bij de Telegraaf Media Groep. Zijn bestuurstermijn loopt tot november 2021.

 

 
 

 
I.M. Hems AA

Ingrid Hems (1976) concernhoofd bedrijfsvoering en financiën werkzaam bij Ergon, een sociale werkvoorziening. Haar bestuurstermijn loopt tot november 2019.
 

 

 

 
M. Bensellam-Bouhtala RA MSc

Malika Bensellam-Bouhtala (1985) is Risk Manager bij Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart. Haar bestuurstermijn loopt tot november 2022.

 
 

 

 
Drs. P.M. Derkman RA

Pauline Derkman-Oosterom (1972) is Directievoorzitter Leven bij verzekeringsmaatschappij a.s.r. Haar bestuurstermijn loopt tot november 2022.