Wie wij zijn

AIB presentatie publiek (1600x500)

Beroep: wie en wat zijn accountants in business

De accountants in business zijn hoogopgeleide financiële professionals, die over de hoogst mogelijke financiële kwalificaties beschikken: de RA/AA titel (die wordt ervaren als een keurmerk), aangevuld met relevante ervaring in de accountancy én het hogere segment van financiële functies. Daarnaast onderschrijven én handelen onze leden conform de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Met deze beginselen als basis, dragen de leden zorg voor betrouwbare financiële informatie. Hieronder vallen niet alleen financiële rapportages maar ook andere informatiestromen, die financiële impact hebben op organisaties. Deze basisvoorwaarden zijn nodig om vervolgens sturing te geven aan de business. De (middel)lange termijn wordt hierbij niet uit oog verloren.
Door hun kennis en expertise zijn onze leden in staat om duurzame waarde te creëren voor de organisatie. Maar ook voor de maatschappij als geheel. 'Om dit te borgen, stimuleert en onderstreept het ledengroepbestuur dat aan houders van de RA/AA-titel, met de VGBA als basis, hogere eisen mogen worden gesteld dan aan financials zonder deze titel. Dit vooral als het gaat over risicomanagement en risicocultuur, die evolueert in tijd en context: "Als het klopt maar niet deugt, dan zullen we het zeggen."

 

Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen

Kennisgroep Compliance

Ambassadeurs

Marlène Jans

 

 

 

Louis de Bruijn

 

 

 

 

Bestuur Ledengroep

 
I.M. Hems AA, Voorzitter

Ingrid Hems (1976) concernhoofd bedrijfsvoering en financiën werkzaam bij Ergon, een sociale werkvoorziening. Ook is zij Commissaris bij woningcorporatie Woonkwartier te Zevenbergen. Haar bestuurstermijn loopt tot mei 2023.

 
Drs. Coen Reinders RA

Drs. Coen Reinders RA (1964) is Manager Strategie & Ontwikkeling a.i. bij Nationaal Restauratiefonds. Zijn bestuurstermijn loopt tot mei 2023.

 
 

Malika-Bensellam-Bouhtala-375x375.jpg

M. Bensellam-Bouhtala RA MSc

Malika Bensellam-Bouhtala (1985) maakt sinds 6 november 2018 deel uit van het bestuur van de ledengroep. Naast haar bestuursfunctie bij AIB is Malika werkzaam als manager finance bij BPD Gebiedsontwikkeling.

 

 
Drs. P.M. Derkman RA

Pauline Derkman-Oosterom (1972) is Directievoorzitter Leven, Pensioenen en Bank bij verzekeringsmaatschappij a.s.r. en tevens lid van het Business Executive Comité. Haar bestuurstermijn loopt tot november 2022. Zij bekleedt de volgende nevenfunctie: 
- Lid Sectorbestuur Leven Verbond van Verzekeraars
- Chairman Board of Directors ASR Funds Sicav Luxemburg
- Penningmeester Ouderraad Montessori School Loenersloot


M.J. Cremers RA

Mark Cremers (1967) is zelfstandig interim manager en adviseur onder de bedrijfsnaam MC-Kwadraat waarbij hij zich richt op bedrijfsovernames, transformatie en integratie van de financiële functie. Ook is hij penningmeester van de Stichting Vrienden van het Dorpscentrum in Oegstgeest. Zijn bestuurstermijn loopt tot juni 2024.