Wat is moresprudentie?

Het woord moresprudentie is afgeleid uit de begrippen mores en prudens. Het begrip mores betekent niet alleen gewoonte, gebruik of de manier waarop 'we' het doen, maar verwijst ook naar iemands wil en de motivatie van zijn handelen. Prudens betekent naast bewust, kundig en zorgvuldig ook vooruitziend. Moresprudentie betekent kortom dat we met voorbedachte rade, kundig en zorgvuldig onze wil en manier van doen bepalen.

Gebruik het Moreel Intervisie model

De term kan ook refereren naar het geheel van uitspraken van professionals over die 'goede wil en manier van doen'. Zoals jurisprudentie als term wordt gebruikt voor de verslaglegging van de toepassingspraktijk van het recht, zo kan de term moresprudentie gebruikt worden voor de verslaglegging van de toepassingspraktijk van de professionele moraal.

Wat is het doel van moresprudentie?

Moresprudentie heeft als doel om houvast te bieden bij het omgaan met morele vraagstukken in werksituaties. Moresprudentie bestaat bijvoorbeeld uit een verzameling van argumenten, een visie op de zwaarte van de argumenten en een handelingsrepertoire bij specifieke casu├»stiek. Daarbij komen onder meer de beginselen die zijn opgenomen in de NBA Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA) aan de orde. De verslaglegging van de manier waarop deze beginselen zijn toegepast in een specifieke casu├»stiek levert nieuwe inzichten op over de werking van de VGBA.

Bekijk onderstaande video waarin Jan Wietsma meer uitleg geeft over moresprudentie.

Dr. Edgar Karssing introduceert in onderstaande video het begrip moresprudentie voor acocuntants in business.

Onderwerpen

Zit u met een dilemma?

Neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen