Toepassing NV NOCLAR

article image

Op deze projectpagina wil de NBA informeren over regelgeving die (mogelijk) wordt herzien, of waarvan de toepassing of uitwerking wordt onderzocht. Bekijk op deze pagina alle verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment onder handen zijn, of die worden geconsulteerd. 

 

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Toepassing NV NOCLAR

: maart 2021 – medio 2022

: Opstartfase

 

Doelstelling:  Vaststellen wat de meest prangende vragen en pijnpunten zijn rondom de toepassing van de NV NOCLAR; hoe kunnen deze vragen worden beantwoord en pijnpunten worden opgelost. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de vraag waarom de kennis van de NV NOCLAR bij met name accountants in business en interne accountants zo beperkt lijkt te zijn.

  • Augustus 2021 – Een werkgroep heeft een aanvang gemaakt met de opzet van het onderzoek.  
  • Maart 2021 – Een projectplan is opgesteld en wordt door het ACB goedgekeurd.
  • Januari 2021 – Verschillende berichten vanuit de praktijk dat de NV NOCLAR onvoldoende bekend is onder de leden.

Vooralsnog niet van toepassing

Naar verwachting is rapportage van het onderzoek gereed in Q1-2022.