Handreiking OKB

article image

Op deze projectpagina wil de NBA informeren over regelgeving die (mogelijk) wordt herzien, of waarvan de toepassing of uitwerking wordt onderzocht. Bekijk op deze pagina alle verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment onder handen zijn, of die worden geconsulteerd. 

 

Volledige naam : Handreiking OKB Uitvoering en documentatie
Tijdslijn : januari 2021 - maart 2022
Status : definitief

Doelstelling

Een duidelijk overzicht geven van de voor de uitvoering van de OKB geldende regelgeving en nagaan in hoeverre de toelichtingen in de nieuwe ISQM2, die deels ook uitleg geven over de wijze waarop bestaande regels kunnen worden ingevuld, ook nu al kunnen helpen om het OKB-proces te verbeteren. De review van de AFM van de OKB bij een aantal grote kantoren is aanleiding geweest om deze handreiking te schrijven over de uitvoering van OKB's door OKB'ers.

  • Januari 2022 – De consultatiereacties zijn verwerkt in de handreiking. In februari wordt de definitieve handreiking besproken in de SCA en het ACB. Naar verwachting wordt de handreiking in maart definitief gepubliceerd.
  • November 2021 - Op de consultatie zijn tien reacties binnengekomen. Momenteel wordt gewerkt aan de verwerking van de reacties.
  • September 2021 - De NBA consulteert een conceptversie van de nieuwe NBA-handreiking over de uitvoering van OKB's.
  • Voorjaar 2021 - Belangrijkste discussiepunten zijn: Reikwijdte van de handreiking - Onafhankelijkheid van de OKB'er - Rol OKB'er bij groepscontrole - Gedetailleerde guidance.
  • Maart 2021 - Een eerste conceptversie is opgesteld en wordt besproken binnen de SCA het ACB en met de AFM.
  • Najaar 2020 - Op verzoek van OPAK heeft het bestuur aan het ACB gevraagd om de gevraagde handreiking te ontwikkelen.

Op 20 juli 2022 is de definitieve handreiking gepubliceerd.