Ingetrokken NBA-handreikingen

Ingetrokken NBA-handreikingen zijn meestal niet meer actueel of inmiddels opgenomen in wetgeving. Het NBA-bestuur bepaalt wanneer een NBA-handreiking ingetrokken wordt. Op deze pagina staan ingetrokken en niet meer geldende NBA-handreikingen. Ook zijn de redenen van intrekking bij de desbetreffende NBA-handreiking geplaatst. De handreikingen die herzien zijn vindt u op de pagina Archief consultaties en projecten.

NBA-handreiking 1125

Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk

Het NBA bestuur heeft besloten NBA-handreiking 1125 Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk in te trekken per 6 december 2016. Reden voor het intrekken van de handreiking is dat de inhoud is opgenomen in de NVKS.

NBA-handreiking 1119

Nadere toelichtingen in de controleverklaring

Het NBA bestuur heeft besloten om NBA-handreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring in te trekken per 6 december 2016. Reden voor het intrekken van de handreiking is dat de inhoud niet meer nodig is na de wijzigingen in de controlestandaarden.

NBA-handreiking 1115

Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

Het NBA bestuur heeft besloten om NBA-handreiking 1115 Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening in te trekken per 6 december 2016. Reden voor het intrekken van de handreiking is dat de inhoud inmiddels is verwerkt in Standaard 705.

NBA-handreiking 1110

Code Banken: taken interne auditfunctie en externe accountant

Het NBA-bestuur heeft praktijkhandreiking 1110 Code Banken laten vervallen met de publicatie van de geactualiseerde handreiking 1104 per 12 februari 2013. In de geactualiseerde handreiking 1104 is praktijkhandreiking 1110 verwerkt.

NBA-handreiking 1108

Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Het NBA-bestuur heeft praktijkhandreiking 1108 Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle ingetrokken met de publicatie van de NBA-handreiking 1134 Samenwerking voorgaande en opvolgende accountant per 5 november 2015.

NBA-handreiking 1107

Declaratieomvang

Het NBA-bestuur heeft besloten NBA-handreiking 1107 per 9 december 2014 in te trekken. Reden voor het intrekken van de handreikingen is dat zij onvoldoende aansluiten bij de momenteel geldende Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO).

NBA-handreiking 1106

Interne roulatie bij niet oob’s

Het NBA-bestuur heeft besloten NBA-handreiking 1106 per 9 december 2014 in te trekken. Reden voor het intrekken van de handreikingen is dat zij onvoldoende aansluiten bij de momenteel geldende Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO).

NBA-handreiking 1105

Het begrip bedrijfsmatig handelen van een accountantskantoor

Het NBA-bestuur heeft besloten om NBA-handreiking 1105 Het begrip bedrijfsmatig handelen van een accountantskantoor in te trekken per 6 december 2016. Reden voor het intrekken van de handreiking is dat de inhoud is opgenomen in de NVKS.

NBA-handreiking 1104

Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector

Het NBA bestuur heeft besloten NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector in te trekken per 1 maart 2019. Reden voor het intrekken van de handreiking is dat de handreiking is opgedeeld in NBA-handreikingen 1142 t/m 1145.

NBA-handreiking 1103

Accountantsverklaring bij een jaarrekening

Het NBA-bestuur heeft besloten NBA-handreiking 1103 Accountantsverklaring bij een jaarrekening: praktische aanwijzingen in te trekken per 3 november 2015.

NBA-handreiking 1102

Uitvoering van bijzondere controleopdrachten

Het NBA-bestuur heeft besloten de NBA-handreiking 1102 per oktober 2012 in te trekken.

NBA-handreiking 1101

De betrokkenheid van de accountant bij inbrengtransacties

Het NBA-bestuur heeft besloten NBA-handreiking 1101 per oktober 2012 in te trekken.