Internationale regelgeving

Lijst van verschillen tussen ISAs en NVCOS 2019