Internationale regelgeving

De regelgeving voor accountants in Nederland wordt voor een belangrijk deel bepaald door internationale regelgeving. Op deze pagina treft u links aan naar internationale organen die belangrijke invloed hebben op de nationale beroeps- en verslaggevingsstandaarden.

IFAC

Diverse regels, zoals de Nadere voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS), de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) en de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) zijn voor een groot deel afgeleid van de internationale standaarden van de International Federation of Accountants (IFAC). De NBA volgt deze internationale beroepsregelgeving actief en in een vroeg stadium, en probeert hier actief invloed op uit te oefenen, bijv. door te reageren op consultaties. Ook anticipeert de NBA bij nationale regelgeving en uitingen zo veel als mogelijk is op internationale ontwikkelingen.

Europese standard setters en IASB

Ook de Europese standard setters hebben invloed op de regelgeving in Nederland en het werk van accountants. Deze regelgeving heeft soms rechtstreekse werking en soms moet deze worden doorvertaald naar nationale regelgeving. Denk aan de regelgeving rond wettelijke controles en de onlangs gepubliceerde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De Europese richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. EFRAG heeft de eerste set van European Sustainability Reporting Standards gepubliceerd, waarna de Europese Commissie deze kan vaststellen.

Ook de financiële verslaggevingsstandaarden worden internationaal bepaald, zoals de IFRS. Ook deze hebben invloed op Nederlandse bedrijven en accountants, vooral wanneer deze internationaal opereren.