De NBA heeft op 13 februari 2018 de herziene handreiking 1109 'Accountant en corporate governance informatie' gepubliceerd.

De herziene handreiking 1109 geeft uitleg aan de rol die de accountant heeft op grond van de herziene wet- en regelgeving. De rol van de accountant bij de corporate governance verklaring is uitgebreid met de wettelijke verankering van de nieuwe corporate governance code. De accountant toetst nu niet meer alleen of de corporate governance verklaring alle vereiste elementen bevat, maar ook of deze verenigbaar is met de jaarrekening en of deze materiële afwijkingen bevat vanuit zijn kennis uit de jaarrekeningcontrole. Hiermee gelden voor de corporate governance informatie in het bestuursverslag dezelfde bepalingen als voor de rest van het bestuursverslag. De bepalingen voor het bestuursverslag zijn opgenomen in BW2 en in Standaard 720 uit de NV COS.