Cultuursubsidies Instellingen en Fondsen 2021-2024

COPRO heeft het Accountantsprotocol subsidies cultuurfondsen 2021-2024 en het Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2021-2024 beoordeeld, inclusief de bijbehorende Handboeken. De protocollen en Handboeken maken deel uit van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid. In goed overleg met COPRO heeft het Ministerie een aantal verduidelijkingen in de protocollen en de handboeken aangebracht, onder andere wat betreft de positie van de activiteiten/prestatieverantwoording. WNT en aanbesteding zijn aan de protocollen toegevoegd. Hierbij zijn de uitgangspunten van het Onderwijsaccountantsprotocol van de Inspectie van het Onderwijs gevolgd. Ten slotte zijn de werkzaamheden ten aanzien van projectsubsidies verduidelijkt.

Oordeel COPRO (21076 - november 2021)

Gezien deze wijzigingen heeft COPRO als eindoordeel dat beide protocollen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download