Predicaat 'Koninklijk' en 'Hofleverancier' 2018

Een onderneming die de Burgemeester in de statutaire vestigingsplaats benadert voor het aanvragen van het predicaat Koninklijk of Hofleverancier aan Zijne Majesteit de Koning, moet diverse gegevens overleggen. De NBA heeft hiervoor een accountantsprotocol opgesteld in samenspraak met de Dienst Koninklijk Huis. Versie 3.0 van het protocol is aangepast aan NBA Standaard 4400N, waarbij ook een verduidelijking van de uit te voeren werkzaamheden is aangebracht.

Het Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat 'Koninklijk' en 'Hofleverancier' beschrijft welke financiële en bedrijfsgegevens de aanvragende organisatie moet indienen en welke rol de accountant vervult.

Oordeel COPRO (18021D - 1 juli 2018)

De opdracht van de accountant wordt aangemerkt als een opdracht tot het uitvoeren van overeengekomen specifieke werkzaamheden volgens Standaard 4400N. De gegevens moeten opgenomen worden in een bestuurlijke mededeling van de aanvragende organisatie. Deze mededeling wordt voorzien van een rapport van feitelijke bevindingen van de openbare accountant.