Aanleiding

Het onderwerp van deze handreiking is: specifieke verplichtingen volgens de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant van beleggingsondernemingen, (beheerders van) alternatieve beleggingsinstellingen en (beheerders van) instellingen voor collectieve belegging in effecten.

Handreiking 1142 is geactualiseerd (vorige versie was van juni 2021) naar de nieuwe regelgeving prudentiële eisen (zie paragraaf 4.4). Met de voorgestelde tekstaanpassingen wordt uitgelegd hoe de accountant om moet gaan met de Investments Firms Regulation (IFR) en de Nederlandse implementatie van de Investments Firms Directive (IFD).

Consultatiefase

De aangepaste paragraaf beschrijft op hoofdlijnen hoe om te gaan met de Nederlandse implementatie van de IFD en de IFD in het kader van Standaard 250 - Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten in de NV COS.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het feit dat niet voldoen aan de kapitaalseisen zoals zij op grond van IFR en IFD moeten worden berekend zou kunnen kwalificeren als een gebeurtenis of omstandigheid die ernstige twijfel kan doen ontstaan aan de continuïteit en dat hier in het kader van Standaard 570 – Continuïteit dan ook naar gekeken moet worden.

Reacties

U kunt reageren tot en met 31 december 2022. Reacties kunt u zenden naar: consultaties@nba.nl.

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA.

Voor de interne verwerking ontvangen wij graag ook een Word-versie van uw reactie.

Downloads