Rekentool Materialiteit

Op deze website is de rekentool opgenomen voor de kwantitatieve berekening van materialiteit bij het samenstellen van jaarrekeningen. Deze rekentool is opgesteld in het kader van het NEMACC-rapport 'Materialiteit in het MKB'. Voor een goed gebruik van de rekentool is het belangrijk kennis te nemen van dat rapport.

Een algemene toelichting op de rekentool is in deze website opgenomen. De rekentool is een hulpmiddel en vervangt niet de professionele oordeelsvorming van de mkb-accountant. De mkb-accountant kan in de rekentool benchmarks en percentages aanpassen en dient bij zijn uiteindelijke oordeel ook rekening te houden met kwalitatieve aspecten van materialiteit. 

Maak een goede print- en/of PDF-versie
Maak in een paar stappen een goede print- en/of PDF-versie van uw ingevulde materialiteitberekening. Gebruik het stappenplan bij de browser die u gebruikt:

Naar de rekentool