Standaardbankverklaring

De jaarrekening moet een aantal zaken vermelden die de accountant slechts via informatie van derden, veelal de bank, kan vaststellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • het regresrecht op wissels
  • informatie omtrent borgtochten
  • kredietfaciliteiten en zekerheden
  • etc.

Om controlekosten te beperken, is door de beroepsorganisatie en de bankwereld overeenstemming bereikt over de inhoud en behandeling van de ‘standaardbankverklaring'.

Aandachtspunten Standaardbankverklaring