Accountants moeten in de aandeelhoudersvergadering heldere taal spreken bij het toelichten van hun bevindingen bij de jaarrekening en het bestuursverslag. Dat benadrukte de NBA in februari 2023, bij de publicatie van een geactualiseerde versie van Handreiking 1118 over het optreden van de externe accountant in de AV.

De NBA heeft nu onderzoek gedaan naar de praktijk tijdens het AV-seizoen van 2023. Daarvoor zijn de notulen en presentaties van het optreden van de accountant tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen geanalyseerd.

Maatwerk

Een presentatie van de accountant is inmiddels standaard bij de AV’s van beursfondsen, zo blijkt, maar de inhoud van de presentaties loopt uiteen. Tegelijk zijn er geen opvallende verschillen tussen de presentaties van de grote vier accountantskantoren.

Accountants geven relatief meer aandacht aan verplichte onderwerpen zoals fraude, continuïteit en ESG (Environmental, Social, and Governance). Aan onderwerpen als cyberrisico’s en cultuur en soft controls geven ze relatief minder aandacht.

De resultaten sluiten aan bij de verwachting dat de presentatie door de accountant vooral gericht is op het toelichten van de story of the audit. Maatwerk is daarbij belangrijker dan het afvinken van alle onderwerpen zoals die zijn opgenomen in de handreiking.

Minder vragen

Het gemiddelde aantal vragen aan de accountant tijdens de AV is afgenomen ten opzichte van eerder onderzoek in 2014. Uit de analyse blijkt dat er wel toegenomen interesse van aandeelhouders is naar het oordeel van de accountant over ‘nieuwe’ onderwerpen zoals ESG. Tegelijk gaat nog steeds 44 procent van de vragen over meer traditionele thema’s, inclusief de key audit matters.

Het onderzoek toont aan dat de aangepaste handreiking door accountants positief is opgepakt. Er is vooruitgang geboekt in de transparantie en de wijze waarop accountants communiceren tijdens de aandeelhoudersvergadering. Het onderzoek biedt daarvan ook een aantal good practices.