De dubbele materialiteitsanalyse is een centraal onderdeel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de toepassing van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Het document bestaat uit drie delen:

  1. Stappenplan materialiteitsanalyse duurzaamheidsinformatie. Dit stappenplan is tot stand gekomen dankzij de projectgroep CSRD. ESRS 1 gaat uit van dubbele materialiteit, wat wil zeggen vanuit de dimensie impact-materialiteit (impacts, inside out) en financiële materialiteit (risico’s en kansen, outside in).
  2. Ga gewoon aan de slag met materialiteitsanalyse schetst mede op basis van NBA-werksessies meer achtergrond en context bij zowel het maken van een materialiteitsanalyse als de achterliggende doelstelling om te verduurzamen. Hiermee worden de eerste ervaringen bij dit leerproces gedeeld met de lezer.
  3. Long list duurzaamheidsonderwerpen dient als bijlage bij het Stappenplan in het eerste deel. Dit overzicht bevat een uitgebreide (maar niet volledige) lijst met duurzaamheidsonderwerpen die mogelijk kunnen leiden tot materiële impacts of financiële risico’s of kansen.

Het Stappenplan is bruikbaar voor organisaties die op basis van CSRD zullen moeten rapporteren, maar kan ook behulpzaam zijn bij het uitvoeren van een materialiteitsanalyse voor een niet-CSRD-plichtige organisatie, zoals publieke sector of een MKB-onderneming.