Zo komt een PML tot stand

Om de vertrouwelijkheid van hun opdrachtgevers te borgen, delen accountants die werkzaam zijn op een thema waarover een PML geschreven wordt, anoniem hun bevindingen. De NBA deelt de rode draad van deze bevindingen met stakeholders uit de betreffende sector. Alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden verenigd in een Publieke Management Letter (PML). PML’s stellen accountants zo in staat hun publieke rol in de samenleving vervullen door risico’s in kaart te brengen. Lees meer over dit proces in de factsheet over het NBA Programma Kennis Delen.

Download

Contact

Fred de Vries

Secretaris Signaleringsraad, programmamanager en eindredacteur

Lukas Burgering

Woordvoerder NBA
088 4960 255

Sarah Nienke van Voorthuisen

Manager Public Affairs
088 4960 255

Robert Mul