Toegankelijkheidsverklaring

update: 12 mei 2021

De NBA streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De NBA voldoet op dit moment aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op C-niveau. Dit betekent dat de eerste maatregelen genomen zijn. 

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Planning

  • Onderzoek toegankelijkheid: onafhankelijk onderzoek uit laten voeren - medio 2021

Contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via webredactie@nba.nl.