Toegankelijkheidsverklaring

Update: 30 september 2022

De NBA streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De NBA voldoet op dit moment aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op B-niveau. Dit betekent dat de eerste maatregelen genomen zijn en een eerste toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Planning

  • Bouw nieuwe websites januari - oktober 2023
  • Onderzoek toegankelijkheid - eind 2023

Contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via webredactie@nba.nl.