Toegankelijkheidsverklaring

Update: 21 maart 2023

De NBA is geen overheidsinstantie conform de definitie van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wel moet de NBA in 2025 voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals die worden gedefinieerd in de European Accessibility Act. In aanloop hiernaar streeft de NBA ernaar de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken.

De NBA voldoet op dit moment aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op B-niveau. Dit betekent dat de eerste maatregelen genomen zijn en een eerste toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd.

Dit geldt voor de website(s):

Planning

  • Bouw nieuwe websites januari - oktober 2023
  • Onderzoek toegankelijkheid - eind 2023

Contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via webredactie@nba.nl.