Psychologische valkuilen

8 februari 2018 

Uit onderzoek blijkt dat in complexe en onzekere situaties de rationele besluitvorming bij ondernemers gaat haperen. Waar het lukt om de kleine beslissingen in de dagelijkse bedrijfsvoering te baseren op rationele analyses, lukt dat veel moeilijker bij de grote beslissingen. 

Berekeningen verdwijnen naar de achtergrond. Percepties en ervaringsregels geven de doorslag. Naast voordelen brengt dit ook nadelen: het gevaar van het volhardingseffect en andere psychologische valkuilen, die het risicogedrag van de mkb-ondernemer onbewust kunnen be├»nvloeden. In dit NEMACC-onderzoek worden de 12 psychologische valkuilen voor mkb-ondernemers behandeld en ge├»llustreerd met voorbeelden.