Materialiteit in het mkb

8 februari 2018

Het begrip materialiteit en de toepassing ervan wordt door veel accountants als abstract ervaren. NEMACC heeft daarom onderzoek gedaan naar de toepassing van materialiteit binnen de meest voorkomende opdrachten in het mkb.

Uit dit onderzoek blijkt dat met de komst van de risicogerichte aanpak in de samenstellingsopdracht materialiteit vaker wordt toegepast. Er wordt dan een kwantitatieve berekening gemaakt op basis waarvan in de uitvoeringsfase voor de verschillende posten de omvang van de uit te voeren werkzaamheden wordt bepaald. Bij de administratieve aanpak wordt duidelijk veel minder vaak een kwantitatieve berekening gehanteerd. In die situaties wordt meestal alleen in de evaluatiefase de materialiteit geƫvalueerd op basis van kwalitatieve aspecten.

Uit gehouden interviews is naar voren gekomen dat er een duidelijke behoefte is aan een rekentool die ook rekening houdt met de verschillende typen ondernemingen. Het model is online beschikbaar.

Download