De impact van social media op de bedrijfsvoering van MKB accountantskantoren

Social media zijn niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Het mkb (en het mkb-accountantskantoor) kan daarbij niet achterblijven. Maar hoe zet je als mkb-accountantskantoor de eerste stap? 

Door de voordelen (en wellicht ook de nadelen) van het gebruik van social media in kaart te brengen kan een strategie worden ontwikkeld waarin bedrijfsdoelstellingen worden bepaald. Een strategie geeft focus, zorgt voor draagvlak bij het management en draagt bij aan de meetbaarheid van de doelstellingen.

Het NEMACC-onderzoek geeft een schets van de belangrijkste social media en gaat vervolgens in op de kansen (mogelijkheden) en bedreigingen (voorwaarden) voor het mkb-accountantskantoor bij het gebruik van die social media. Het geeft ook een aantal praktische aanwijzingen bij het gebruik van deze communicatiekanalen.