Tussen stoppen en doorgaan

Accountants pleiten in de transport- en logistieksector steeds vaker voor een drastische koerswijziging van de onderneming, of zelfs voor het stopzetten daarvan.

Transport en logistiek