Risico's managen is mensenwerk

Een risicomanagementsysteem dat onvoldoende aandacht geeft aan de menselijke factor is gedoemd te mislukken. Het accent bij grote ondernemingen ligt bij risicomanagement te veel op tastbare beheersmaatregelen, maar de afweging om risico's te nemen blijft mensenwerk.

Risico managen

Meer aandacht voor soft controls

Een risicomanagementsysteem dat onvoldoende aandacht geeft aan de menselijke factor is gedoemd te mislukken. Het accent bij grote ondernemingen ligt bij risicomanagement te veel op tastbare beheersmaatregelen, maar de afweging om risico's te nemen blijft mensenwerk.

Dus moet er meer aandacht zijn voor soft controls. Dat stelt de NBA in een publieke managementletter over risicomanagement.

Concrete beheersmaatregelen zijn aantoonbaar en meetbaar, maar werken alleen als medewerkers gestimuleerd en gemotiveerd worden om ze ook toe te passen, aldus de NBA. Daarbij gaat het om zaken als leiderschap, voorbeeldgedrag, communicatie, toon aan de top, motivatie, waardering en handhaving. Aanbevolen wordt om meer aandacht te geven aan cultuur en gedrag binnen een organisatie.

De risicoparagraaf in het jaarverslag wordt vaak als niet betekenisvol ervaren. De inhoud moet concreter en duidelijker worden.

De huidige controleverklaring van de accountant biedt nu nog te weinig ruimte om een visie op het risicomanagement te geven. De NBA beveelt accountants daarom aan de kwaliteit van het risicomanagement te bespreken met bestuurders en de raad van commissarissen. Ook moeten accountants meer investeren in kennis van risicobeheersing.

De publieke managementletter 'Risico's managen is mensenwerk' is gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Accountantsdag. De uitgave is onderdeel van een reeks publicaties waarin signalen en aanbevelingen aan bepaalde sectoren worden afgegeven. De NBA bracht eerder publieke managementletters uit over onder andere zorg, vastgoed, glastuinbouw, gemeenten, goede doelen, transport & logistiek en het mbo-onderwijs.