Publieke Managementletters

Publieke Managementletter (PML’s) zijn het visitekaartje van het NBA programma Kennis Delen. Door effectief gebruik te maken van PMLs kunnen accountants vroegtijdig risico’s bij hun klanten signaleren en zo bijdragen aan de maatschappelijke rol van accountants. Het factsheet 'NBA-programma Kennis Delen' geeft achtergrondinformatie over Kennis Delen. De PML's zijn ook in het Engels beschikbaar en er is is een Engelstalig artikel over Kennis Delen gepubliceerd.

oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png

Goededoelensector

oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png

Transport en logistiek

oranje-lijn.png

Trustsector

oranje-lijn.png

Verzekeringsmaatschappijen

oranje-lijn.png

Wetgevingslasten

oranje-lijn.png
oranje-lijn.png

Organisatie

 Vanuit de NBA zijn de volgende medewerkers betrokken bij Kennis Delen:

  • Robert Mul: eindverantwoordelijk vanuit het Management Team
  • Michèl Admiraal: secretaris Signaleringsraad, programmamanager en eindredacteur.
  • Fred de Vries, Hugo van Campen, Koos Vos, Johan Scheffe en Rob Schouten: projectcoördinatoren
  • Lukas Burgering (020 30 10 255): publiciteit

Contact

Michel Admiraal
Michèl Admiraal RA Programme manager Sharing Knowledge 020-3010319