Publieke Managementletters

Met de Publieke Managementletter (PML’s) bundelt de NBA de collectieve kennis van Nederlandse accountants met het doel risico's op het gebied van financiën en governance in kaart te brengen. De PML’s behandelen systematische risico's die individuele organisaties overstijgen en mogelijk materiële sociale gevolgen hebben.

Gepubliceerde PML's per sector

Goededoelensector

Scherp op fraude

Transport en logistiek

Wetgevingslasten

Oranje lijn

Zo komt een PML tot stand

Om de vertrouwelijkheid van hun opdrachtgevers te borgen, delen accountants die werkzaam zijn op een thema waarover een PML geschreven wordt, anoniem hun bevindingen. De NBA deelt de rode draad van deze bevindingen met stakeholders uit de betreffende sector. Alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden verenigd in een Publieke Management Letter (PML). PML’s stellen accountants zo in staat hun publieke rol in de samenleving vervullen door risico’s in kaart te brengen. Lees meer over dit proces in de factsheet over het NBA Programma Kennis Delen.

Samenstelling

 Vanuit de NBA zijn de volgende medewerkers betrokken bij Kennis Delen:

  • Robert Mul: eindverantwoordelijk vanuit het Management Team
  • Fred de Vries: secretaris Signaleringsraad, programmamanager en eindredacteur.
  • Lukas Burgering: publiciteit (020 30 10 255)
  • Sarah Nienke van Voorthuisen: Manager Public Affairs