Standard Business Reporting

Standard Business Reporting is de gestandaardiseerde wijze waarmee private en publieke organisaties verantwoordingsrapportages kunnen ontvangen. SBR gaat verder dan alleen de standaardisatie van het uit te wisselen bericht (in het XBRL-formaat), zoals een jaarrekening of een aangifte omzetbelasting, maar richt zich ook op de wijze waarop de verantwoordingsrapportages worden verzonden. Bij dit laatste valt te denken aan een uniform identificatie- en authenticatiemiddel, zoals het gebruik van het persoonsgebonden beroepscertificaat.

Verplichtstelling

Door de toevoeging van artikel 19a in het Handelsregisterwet 2007 is het vanaf 1 januari 2017 (boekjaar 2016) niet meer toegestaan dat publicatiestukken van ondernemingen behorende tot de bedrijfsklassen micro en klein op papier worden gedeponeerd. Behoudens enkele uitzonderingen moeten de publicatiestukken voortaan elektronisch worden gedeponeerd in het handelsregister. Met elektronisch deponeren wordt bedoeld via SBR (digitale aanlevering via Digipoort) door de intermediair of ondernemer. Naast de SBR-wijze is het voor ondernemers ook mogelijk om de online service Zelf deponeren jaarrekening van de Kamer van Koophandel te gebruiken.

De exacte invulling van de ‘verplichtstelling’ is nader bepaald door een algemene maatregel van bestuur (AMvB), die op 25 april 2016 is gepubliceerd in het Staatsblad. Eveneens zijn nadere details te vinden in het document Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Rechtspersonen bedrijfsklasse middelgroot en groot

Een jaar later, voor boekjaar 2017, geldt de verplichtstelling ook voor middelgrote ondernemingen. Middelgrote ondernemingen die onderdeel zijn van een groep, waarbij het hoofd van de groep gekwalificeerd kan worden als grote onderneming of als beursgenoteerde onderneming, behoeven vooralsnog niet op basis van SBR te deponeren.

Voor beursgenoteerde ondernemingen dient het besluit van de ESMA te worden gevolgd. Dit besluit schrijft voor dat een Europese beursgenoteerde onderneming minimaal de geconsolideerde jaarrekening op basis van Inline XBRL moet opstellen. Dit besluit impliceert dat grote ondernemingen (niet beursgenoteerd) en middelgrote ondernemingen met als holdingorganisatie een grote of beursgenoteerde onderneming ook op basis van Inline XBRL hun deponeringsstuk moeten opstellen. De exacte details worden in een latere stadium bekendgemaakt, zoals op welke wijze de enkelvoudige jaarrekening op Dutch GAAP moet worden opgesteld. Bekend is wel dat de verplichting ingaat op 1 januari 2021 en daardoor betrekking heeft op de jaarrekening over boekjaar 2020.

Fasering verplichtstelling SBR

*1) Ondernemers van micro-, kleine ondernemingen mogen gebruik maken van de online service Zelf deponeren jaarrekening van de Kamer van Koophandel.

*2) Ondernemers van middelgrote ondernemingen kunnen vanaf boekjaar 2017 gebruik maken van de online service Zelf deponeren jaarrekening van de Kamer van Koophandel. Het deponeren voor middelgrote ondernemingen is overigens niet mogelijk zonder tussenkomst van een accountant, aangezien de deponering voorzien moet worden van een verplichte controleverklaring.

*3) Middelgrote ondernemingen die tot een groep behoren waarvan het hoofd een grote- of beursgenoteerde onderneming is, behoeven pas vanaf boekjaar 2020 te voldoen aan de SBR-verplichting. Dit geldt eveneens voor de grote- en beursgenoteerde ondernemingen zelf. Nadere details op de wijze waarop deze ondernemingen moeten deponeren worden in een later stadium bekendgemaakt.

SBR Assurance-oplossing

Met het verdwijnen van de papieren jaarrekening verdwijnt ook de papieren accountantsverklaring, de ‘natte’ handtekening van de accountant daarop en het getrouwe beeld waarop de controleverklaring in principale is gebaseerd.

De SBR-jaarrekening is opgesteld in het XBRL-formaat. Dit is een gestructureerde-dataformaat dat voor de mens niet zonder meer leesbaar is. Aangezien het oordeel van de accountant in grote mate gebaseerd is op het getrouwe beeld van de financiële overzichten, is een assurance-oplossing uitgewerkt die aansluit op de nieuw ontstane situatie: de SBR Assurance-oplossing. Deze oplossing houdt eveneens rekening met de digitale communicatie van de jaarrekening, de digitale accountantsverklaring en de digitale ondertekening.

Controleverklaring digitaal deponeren

In oktober en november 2017 zijn er drie bijeenkomsten geweest waarin een toelichting is gegeven op het digitaal deponeren van controleverklaringen bij middelgrote ondernemingen. De presentatie is hieronder te vinden. Meer informatie over het digitaal deponeren is ook te vinden in het NBA-Groenboek ‘De accountant in een SBR-omgeving’.