Pensioenwet

Vanaf 1 januari 2007 is de Pensioenwet (Pw) volledig inwerking getreden. De Pensioenwet introduceert een risico gebaseerd toezicht, gericht op consistentie tussen de inhoud, financiering en uiteindelijke realisatie van het pensioen.

Financieel Toetsingskader

Belangrijk onderdeel is het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen. Uitgangspunt van het FTK is marktwaardering, zowel voor de verplichtingen als de bezittingen. Tegenover de verplichtingen van een pensioenfonds moeten bezittingen staan van minimaal gelijke hoogte. Daarbovenop moet een pensioenfonds een Vereist Eigen Vermogen aanhouden dat grotendeels risicoafhankelijk bepaald wordt. Het FTK is nader uitgewerkt in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.